BAHASA ARAB BAHASA SYURGA
اللغة العربية لغة الجنة
 
BELAJAR BAHASA ARAB MUDAH
 
 
Tajuk : Membina ayat bahasa Arab
Pembinaan ayat mudah sekurang-kurangnya
ada Subjek dan ada Prediketnya
atau ada mubtada مُبْتَدَا dan ada khabar خَبَر
 
Ada benda dan ada cerita (yang menerangkan benda tersebut)
 
 
  Prediket / خَبَر Subjek / مُبْتَدَا  
   خَالِق الله  
  نَبِيّ مُحَمَّدًٌ  
  مُجَاهِدًٌ طَارِقًٌ  
  كَبِيْر البَيْتُ   
  صَالِح العَبْدُ  
  صَادِق المُسْلِم  
 
 
 
الله خَالِق
Allah Pencipta
 
 
 
 
 
 
 
   خَبَر مُبْتَدَا   
  الكَبِيْر البَيْتُ   
  الصَّالِح العَبْدُ  
  الصَّادِق المُسْلِم  
   العَرَبِيَّة اللُغَةُ  
 
 
 
Struktur Ayat Bahasa Arab
Yang kena buat Yang Membuat Perbuatan / kerja
المفعول به  الفاعل الفعل 
 القرآن الطالب قرأ
 الماء البقرة شربت
الدروس  المدرس كتب
الباب  أمينة فتحت
 بنتها  فاطمة ضربت  
 
قرأ الطالب القرآن 
 
شربت البقرة الماء
 
كتب المدرس الدروس 
 
فتحت أمينة الباب 
 
ضربت فاطمة بنتها  
 
Sedang dalam pembinaan ........
 
[ Asal ]
Hak Cipta © Muhammad Khairi. 2011