BAHASA ARAB BAHASA SYURGA
اللغة العربية لغة الجنة
 
BELAJAR BAHASA ARAB MUDAH
 
 
Kata tunjuk
 
itu Ini (P) Ini (L)
ذلك هذه هذا
zalika hazihi haza
 
Digunakan bersama kata nama muazakkar

Contoh penggunaan هذا

 

Ini rumah

هذا بيت
haza baitun

Ini masjid
http://portalpendidikan.webs.com/masjid.gif
هذا مسجد
haza masjidun

   

Ini baju


هذا قميص
haza qamiSun

Ini pen


هذا قلم
haza qalamun

   
Ini buku

هذا كتاب
haza kitabun
Ini meja

هذا مكتب
Haza maktabun
 
   

Ini Pembaris

هذا مسطرة
Haza misTaratun

Ini kerusi

هذا كرسي
Haza kursiyyun

   

Contoh penggunaan هذه

 
 
Contoh ayat yang menggunakan هذه dan هذا
 
هذا طعام لذيذ 
 
هذا طعام غير لذيذ 
 
هذه غرفة غير كبير 
 
 
 
 

 
 
 
Sedang dalam pembinaan ........
 
[ Asal ]
Hak Cipta © Muhammad Khairi. 2011