BAHASA ARAB BAHASA SYURGA
اللغة العربية لغة الجنة
 
BELAJAR BAHASA ARAB MUDAH
Learn Easy Arabic Language
 
MENGENAL KATA SENDI
Huruf Jar
عن
Dari
 
 
 عَلَى
Atas
 
 
في
Di dalam
 
 
حَتَّى
Sehingga
 
إلىَ
Ke
 
 
مِنْ
Dari
 
 
وَهْيَ
 
 
Harf adalah kata yang bukan kata nama  (isim)dan bukan kata kerja 
(fi'il) ada juga memanggil sebagai kata penghubung ada pula yang
memanggilnya kata tugas
 
 
For me لِي
For You  لكَ
For You  لكُم
For Us  لنَا
 
 
From me مِنِّي
From you  مِنْكَ
From her  مِنْهَا
From you  مِنكُمْ
 
 
 
And the فَ
But  بَلْ
No لا
Even  حَتَّى
 
 
Cara Penggunaan Harf
 
Penggunaan dihadapan Isim dan Fi'il
  وَ  
   فَ  
   بَ  
   ثُمَّ  
 
Penggunaan dibelakang Isim dan Fi'il
  هَا  
   كَ  
     
     
 
 
Penggunaan di antara dua Isim dan Fi'il
  مِنْ  
   مِنكُمْ  
   عَنْ  
   أَوْ  
 
Contoh-Contoh Ayat  
 
إلىَ
جلست إلى المائدة 
jalastu ila al-maaidah
 
Huruf 'aTof
 
 فَ
Lantas
 
 وَ
Dan
 
  ثُمَّ
Kemudian
 
  أَوْ
Atau
 
  أَمْ
Atau
 
  بَلْ
Tetapi / tidak / Tidak begitu
 
  لاَ
Tidak
 
  لَكِنْ
Tetapi
 
  إِمَا
Dan atau pun
 
 
 
 
 
 
Dalam pembinaan semula
[ Asal ]
 
Hak Cipta © Muhammad Khairi. 2011