BAHASA ARAB BAHASA SYURGA
اللغة العربية لغة الجنة
   
BELAJAR BAHASA ARAB MUDAH
Learn Easy Arabic Language
   
Belajar Asas Nahwu Bahasa Arab
   
بِسْــــــــــــــمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْـــــمِ
هذا الكتاب المتن الاجرومية  
 
 
الكَلَمُAl Kalam
Kalam
 bil-qahirah
Kalam itu
Word
 
هو اَللَّفْظُ Huwa lafzu
Ialah lafaz
   اَلْمُرَكَّبُal murakkabu
yang tersusun
   اَلْمُفِيدُal mufiddu
lagi berfaedah
  بِالْوَضْعِbil wadh 3ii
menurut bahasa Arab
 
وَأَقْسَامُهُwa aqsamuha
Dan adapun kalam itu terbahagi
 ثَلَاثَةٌthalatha
tiga bahagian
 
اسم Isim
Nama
   وَفِعْلٌwa fi3il
Dan perbuatan
   وَحَرْفٌwa hurf
Dan huruf
  جَاءَ لِمَعْنًىjaa lima3aani
Datang dengannya makna
 
Al kalam ialah Lafaz yang tersusun lagi berfaedah menurut bahasa arab. Adapun Kalam itu terbagi menjadi tiga Bahagian :
 • Isim ( Kata yang terbentuk dari mashdar Fi3il)
 • Fi3il (Kata kerja)
 • Dan Huruf yang datang dengannya  makna.
 
فَالِاسْمُ fa ismu
Maka nama itu
 يُعْرَفُ ya3rifu
dikenali
 بالخفضbil-khaffat
dengan huruf khaffat
  وَالتَّنْوِينِwa-tanwiin
dan tanwin
 
وَدُخُولِwadkhuul
dan kemasukan
  اَلْأَلِفِ alif
alif
 وَاللَّامِwal-lam
dan lam
 
Adapun Isim itu dapat diketahui melalui :
 • Khafadh (Berharkat Kasrah disebabkan Huruf Huruf Khafadh)
 • Tanwin (Dengan Harkat Yang bertanwin)
 • Dan kemasukan alif-lam.  
 
وَحُرُوفِ اَلْخَفْضِwa-huruf alkhafat
Dan huruf khafat
  وَهِيَ مِنْwa-hiya min
dan ialah min
 وَإِلَىwa-ila
dan huruf ila-kepada
  وَعَنْwa-3aan
dan huruf 3an-daripada
  وَعَلَىwa-3ala
dan huruf 3la-atas
  وَفِيwa-fii
dan huruf fi-dalam
 
وَرُبَّwa-rab
Huruf Ruub
  وَالْبَاءُwa-albaa'
dan huruf baa'
  وَالْكَافُ wa-alkaaf
dan huruf kaf
 وَاللَّامُwa-allam
dah huruf lam
 

Adapun huruf khafadh ialah :

 • Huruf mim (Dari) Huruf Ila (Ke/Kepada/Sampai) Huruf 'An (DariPada)
 • Huruf 'alaa (Atas) Huruf Fii (pada/Didalam)
 • Huruf Rubb (Berapa Banyak) Huruf Ba (dengan)
 • Huruf Kaaf (Seperti) Huruf Laam (Untuk/Bagi/milik)  
 
وَحُرُوفُ اَلْقَسَمِwa-huruf qasam
Dan huruf qasam
 وَهِيَ اَلْوَاوُwa hiya alwau
dan adalah huruf wau
  وَالْبَاءُwal-baa'
dan huruf baa'

  وَالتَّاءُwal-taa'
dan huruf taa'
 

Adapun huruf qasam (sumpah)adalah :

 • Huruf waw, (Demi)
 • Huruf ba (Demi)
 • Huruf ta. (Demi)  
 
وَالْفِعْلُwa-fi3lu
Dan Fi3l itu
 يُعْرَفُ بِقَدْya3rifu biqad
dikenali dengan qad
 وَالسِّينِwa-siin
dan sin
 
وَسَوْفَwa-saufa
dan saufa-nanti akan
 وَتَاءِ اَلتَّأْنِيثِwa ta'ie-thaniiith
kepadanya
 اَلسَّاكِنَةِas-sakinah
ta sakinah-perempuan
 

Adapun Ciri alamat Fiil dapat di ketahui dengan adanya :

 • Qod (Bawhasannya)
 • Sin (Nanti) saufa(Nanti akan)
 • Ta Tha'nith sakiinah ( Pelakunya perempuan)  
 
وَالْحَرْفُwa-harf
dan hurf itu
 مَا لَا يَصْلُحُ مَعَهُma la yaSluhu ma3ahu
tidak ada bersamanya
 دَلِيلُ اَلِاسْمِdalil isim
alamat isim-nama
 وَلَا دَلِيلُ اَلْفِعْلِwa-la dalil al-fi3li
dan tiada juga alamat fi3il-perbuatan
 
Dan adapun "Huruf" adalah Lafaz yang tidak sesekali disertai Alamat (Tanda) Isim dan juga tidak sesekali alamat (Tanda) Fi3il  
 
 
Contoh-Contoh
 
Isim Kata Dasar
مستشفى شفى
Hospital rawat
 
 
Fi3il Kata Dasar
استقبل  قبل
Saya menerima terima
 
 
 
Hurf Kata Dasar
ل  -
bagi  
   
 
 
 
 
 
Bahagian laman ini masih lagi dalam proses suntingan dan menambahbaik ....

Asal

 


 Hak Cipta © Muhammad Khairi. 2011