BAHASA ARAB BAHASA SYURGA
اللغة العربية لغة الجنة
 
BELAJAR BAHASA ARAB MUDAH
 
 
Istilah-Istilah nahwu
 
Marfu` 

Keadaan kata atau kalimah  yang berbaris hadapan atau menggunakan `wau` di dalam sesuatu perkataan, ia bergantung kepada struktur ayat itu.

 Contohnya : 
المسلمون ، المؤمنون ، المحدثون 
 
Mansub dan majrur 
Keadaan kata atau kalimah  yang berbaris atas atau menggunakan `ya` di dalam sesuatu perkataan, ia juga bergantung kepada struktur ayat itu. 
Contohnya : 
المسلمين ، المؤمنين 
 
 
Huruf jar 
 
Adalah   kata sendi
Contoh :
 وَهْيَ مِنْ إلىَ  حَتَّى خَلا حَاشَا عَدَا في عَنْ عَلَى
 
Huruf ‘athof 
Adalah  huruf penyambung
Contoh :
و, ف, ثم, أو, هو,هي, أم, لا, لكن, بل, حتّى, إلاّ, بعد, قبل.
 
 
 
 
 
 
Asal