BAHASA ARAB BAHASA SYURGA
اللغة العربية لغة الجنة
 
BELAJAR BAHASA ARAB MUDAH
 
 Membina ayat bahasa Arab
  • Ayat yang bermula dengan Kata Nama
    جملة اسمية
 
 
Prediket / خَبَر Subjek / مُبْتَدَا
 مَرِيْض الوَلِد
Sakit Budak (lelaki) itu
sick The boy
   
   
طَبِيْب انَا 
doktor Saya
doctor I am
   
   
رَجُل أَعْمَل هُوَ
ahli perniagaan Dia
a businessman He is
 
الوَلِد مَرِيْض
Budak lelaki itu sakit
The boy is sick
 
 
انَا طَبِيْب
Saya doktor
I am doctor
 
 
هُوَ رَجُل أَعْمَل
Dia ahli perniagaan
He is a businessman
 
Sedang dalam pembinaan ........
 
[ Asal ]
Hak Cipta © Muhammad Khairi. 2011