BAHASA ARAB BAHASA SYURGA
اللغة العربية لغة الجنة
 
BELAJAR BAHASA ARAB MUDAH
 
KATA PERBUATAN : AWAK BUAT
Muannath
مؤنث
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
muzakkar
مذكر
 
 
تعمل
ta3mal
He work
Dia kerja
 
 
تتكلم 
tatakkallam
You Talk
Kamu berkata-kata
 
 
يخرج
takhruju
You go out
Kamu keluar
 
 
تدخل
tadkulu
You enter
Kamu masuk
 
 
 
 
 
 
 
[ Asal ]
 Hak Cipta © Muhammad Khairi. 2011