BAHASA ARAB BAHASA SYURGA
اللغة العربية لغة الجنة
 
BELAJAR BAHASA ARAB MUDAH
Directions
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KATA NAMA ARAH
 
Kanan
 يمين
 
 
Kiri
يسار
 
Utara
شمال
 
Selatan
  جنوب
 
Timur
شرق
 
Barat
غرب
 
Dekat
 
 
Jauh
 
 
Atas
 
 
Bawah
 
 
Tengah
 
 
Tepi
 
Contoh ayat
 
 
أين البيت؟
Aina al-bait?
Where the house?
Dimana rumah itu?
 
 
 
 
 
 
مكتب
Maktab
Office
Pejabat
 
 
مركز بريد
Markaz bariid
Post Office
Pejabat Post
 
 
 
 
 
 
 [ Asal ]
Hak Cipta © Muhammad Khairi. 2011